Obres per reforçar la prevenció antiincendis a la Residència Sant Antoni – Hospital de Tàrrega

13/03/2018

Es construirà un nou vestíbul entre la cuina i el menjador amb portes tallafocs, completant altres mesures que sumen un pressupost de més de 22.000 euros

L’Ajuntament de Tàrrega ha aprovat en Junta de Govern Local la formalització d’un conveni amb la Fundació Residència Sant Antoni – Hospital per a prestar suport tècnic en les obres de reforç de mesures antiincendis al centre sociosanitari. L’objectiu és accentuar la seguretat de l’edifici materialitzant actuacions de millora en diversos espais. El projecte es traduirà en la construcció d’un nou vestíbul entre el menjador i la cuina, zona que es dotarà amb portes tallafocs preparades per una resistència màxima a altes temperatures. Aquesta mesura complementarà l’aïllament ignífug del quadre de llums i la nova sortida d’evacuació a la segona planta de l’edifici, mesures que s’han dut a terme durant les últimes setmanes.

Les empreses Rius Orpella i Rubinat Massons desenvolupen les obres de millora amb una inversió de 22.178 euros. D’aquesta quantitat, el Ministeri de Sanitat i Serveis Socials aporta 10.000 euros mitjançant una subvenció de l’IRPF mentre que la resta és finançada per la Fundació Residència Sant Antoni – Hospital. L’Ajuntament de Tàrrega, per la seva part, aporta la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut dels treballs de la mà de tècnics municipals. La Fundació Residència Sant Antoni – Hospital és una entitat sense ànim de lucre, regida per un patronat que encapçalen l’alcaldessa de Tàrrega i el rector de la Parròquia. El centre sociosanitari està destinat a gent gran i compta actualment amb 73 residents i 20 places de centre de dia. En el decurs dels darrers anys, l’immoble ha estat objecte de diverses reformes en els seus espais. Per exemple, el 2016 s’instal·là un segon ascensor que connecta els dormitoris amb les zones comunes millorant l’accessibilitat entre les estances i proporcionant més comoditat als usuaris.

Infolleida