Tàrrega inverteix 78.000 euros en una exhaustiva actuació de neteja i plantació d’arbres a la llera del riu Ondara

06/02/2022

Acció per preservar la vegetació de ribera autòctona, eliminar les espècies invasores i mantenir net l’espai fluvial en el tram urbà

El riu Ondara al seu pas pel nucli urbà de Tàrrega és objecte actualment d’una significativa actuació de millora mediambiental. El projecte contempla actuar en el tram del riu comprès entre la zona esportiva i el pont de l’avinguda de l'Onze de Setembre. La iniciativa vol afavorir la recuperació de vegetació autòctona de ribera al llarg de 500 metres de la llera del riu al seu pas per la ciutat.

Els treballs han començat en el segment del curs del riu situat a la zona esportiva de la ciutat (coneguda popularment com la zona dels horts) i també s’actuarà en el tram canalitzat corresponent al pont de Joan Maragall i sota el pont de l’avinguda de l’Onze de Setembre. De manera que aquesta acció de desbrossament esdevindrà una de les més exhaustives que s’ha dut a terme els darrers anys a la zona, actualment plena de vegetació invasiva i residus que dificulten la circulació del cabal.

Aquest projecte suposa una inversió de més de 77.800 euros (IVA inclòs), sufragats per l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) mitjançant una ajuda que ascendeix a 60.000 euros i la resta amb aportació municipal. L’empresa Ordenació Forestal SL s’encarrega de materialitzar les tasques. Els treballs possibilitaran controlar la presència de la canya Arundo donax, coneguda popularment com canya americana, considerada una planta invasora. Es confia així a millorar la capacitat de drenatge de l’espai fluvial. També es retiraran restes de brossa i altres residus per facilitar el pas de l’aigua.

A més a més, els terrenys de la llera es revegetaran mitjançant la plantació d’una seixantena d’arbres (30 àlbers o Populus alba i 30 freixes o Fraxinus) i fins a 150 arbustos autòctons, augmentat així la riquesa biològica i paisatgística.

L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha assenyalat la importància d’aquest projecte ja que, en el seu estat actual, el tram de l’Ondara al seu pas pel nucli urbà presenta greus problemes de circulació del cabal amb taps de vegetació i brossa. A més d’evitar el perill davant una possible crescuda del riu, es contribuirà alhora a recuperar la presència de vegetació autòctona en aquest sistema fluvial.

 

Una altra subvenció

Val a dir que l’ajuntament de Tàrrega ha sol·licitat una altra subvenció a l’ACA en relació a la prevenció i reparació de danys zones urbanes, l’import de la qual ascendeix a 80.000 euros, per tal de continuar amb les tasques de neteja i desbrossament de la llera del riu al seu pas pel nucli urbà, atès que el consistori preveu actuar en un futur en el tram que va des de la zona esportiva fins a la via verda d’El Talladell.

Amb aquestes intervencions, a banda d’incrementar la seguretat, l’ajuntament de Tàrrega vol preservar la biodiversitat pròpia del territori regenerant l’hàbitat de ribera que correspon per geografia i clima amb introducció assistida d’espècies arbòries, arbustives i herbàcies. Cal recordar que el consistori duu a terme periòdicament accions de neteja i millora a l’Ondara després de la riuada registrada el 2015, la més destacada de les quals és la que va permetre actuar en el tram del riu comprès entre el pont de l’avingua de l'Onze de Setembre i el terme de Vilagrassa gràcies a les mesures compensatòries en relació al canal Segarra-Garrigues.

Segre-Nova Tàrrega / Foto: Ajuntament de Tàrrega