Noves excavacions arqueològiques al castell medieval de Tàrrega

29/11/2017

El consistori targarí treballa per incorporar aquest espai al teixit urbà de la ciutat

Un equip d’arqueòlegs treballa a les excavacions arqueològiques del castell medieval de Tàrrega. Han reprès els treballs que van començar l’any 2014 al vessant sud de la fortificació, quan van aconseguir delimitar l’antic perímetre del castell amb la descoberta d’estructures d’un mur de tancament anterior al segle XIV. L’actuació iniciada ara vol comprovar si les restes d’altres estructures poden correspondre a tancaments de fases més antigues, alhora que pretén definir com era la fortificació en època medieval.

La segona campanya d’excavacions que impulsa l’Ajuntament de Tàrrega té un pressupost de 35.000 euros, aportats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Des del consistori s’ha manifestat que es treballa en la redacció d’un pla director d’usos de la zona del castell com a pas previ per integrar el monument al teixit urbà. Això suposaria habilitar un espai de passeig i un mirador al redós de la fortificació.

En l’anterior campanya arqueològica es van localitzar també tres sitges exteriors amb fragments ceràmics d’època ibèrica, demostrant que el turó fou habitat abans de la primera fortificació sarraïna. En els darrers anys el consistori targarí també ha procedit a conservar les estructures més destacades a l’interior del castell. Considerat l'origen de la vila medieval targarina, l’actual planta del castell ocupa 1.300 m2 de superfície i és un bé cultural d'interès nacional. També es troba inclòs dins la Carta Arqueològica de l’Urgell i és propietat de l’Ajuntament de Tàrrega des del 1984.

Francesc García