El Ple de la EMD del Talladell retira el sou al president

07/03/2018

La nova junta també aprova delegar les finances a l’Ajuntament de Tàrrega

Sense la presència del president de l’Entitat Municipal Descentralitzada del Talladell, Francesc Rodríguez, finalment s’ha pogut celebrar un ple de la junta de veïns amb un quòrum mínim de tres persones: dos vocals contraris a la gestió de Rodríguez i una que havia presentat la renúncia. Aquesta junta estava pendent de convocatòria des del 2 de juny, però el president no l’ha fet efectiva durant aquest període de temps.

A l’inici del ple, han pres possessió del càrrec els tres vocals que van ser escollits en un procés participatiu el passat mes de setembre. La junta ha acordat deixar el president sense el sou de 655 euros mensuals i delegar a l’Ajuntament de Tàrrega les finances de l’EMD.

Amb aquesta nova situació, el si el president no convoca les juntes ordinàries, els vocals en podran convocar tres d’extraordinàries a l’any.

Tàrrega TV