Els serveis a les persones, la mobilitat i la cultura, temes destacats del Ple del Consell Comarcal de l’Urgell

22/04/2021

Entre altres punts, s'han aprovat les bases de la beca d’estudis humanístics Joaquim Capdevila Capdevila

El Ple del Consell Comarcal de l’Urgell, reunit telemàticament aquest dijous al vespre, ha aprovat entre altres temes, les bases d’ajuts individuals de menjador escolar per a alumnes d’ensenyament obligatori de centres públics i concertats als quals no correspon la gratuïtat del servei de menjador per altres motius.

Un cop finalitzat el termini d’exposició pública, en el qual s’hi podran presentar al·legacions, es lliuraran als centres educatius per tal que informin  les famílies dels terminis per a la seva sol·licitud.

Pel que fa a la mobilitat, l’ens comarcal, per acord unànime, s’ha adherit a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) amb l’objectiu de millorar el transport col·lectiu de viatgers de l’Urgell, així com la mobilitat en general.

L’AMTU proporcionarà als municipis de la comarca l’assessorament en els recursos disponibles, l’assessoria tècnica, l’acompanyament en la gestió i la representació i defensa dels seus interessos davant de les administracions i organismes que hi intervenen. 

En l’àmbit de la cultura, s’ha aprovat una modificació pressupostària que permetrà fer front a les despeses d’arranjament dels murs del Castell de Maldà, per tal que pugui tornar a obrir al públic.

A més a més, també s’ha donat llum verda, per unanimitat, a les bases que regiran la beca d’estudis humanístics dedicada al lingüista i historiador de Maldà, Joaquim Capdevila i Capdevila.

Aquesta beca, dotada amb 1.500 €, promourà els estudis d’investigació històrica i de la memòria del territori. Els estudis premiats s’inclouran als ‘Quaderns d’URTX’ dins de la Revista d’Humanitats de l’Urgell.

InfoLleida