La recollida selectiva a l’Urgell augmenta fins al 44,6% durant el 2020

25/08/2021

Obté un increment de l’1,39% respecte a l’any anterior

La recollida selectiva bruta a la comarca de l’Urgell durant l’any 2020 ha crescut un 1,39% en comparació amb l’anualitat anterior, situant-se així en un 44,6%. Durant tot l’any passat, la generació de residus municipals a la comarca va ser de 18.531 tones, valor corresponent a 1,37 kg per habitant cada dia. En total, es van recollir 499,3 kg per càpita en el global de l’any, valor que suposa un increment de 15,8 kg respecte a l’exercici anterior.

Així ho ha exposat l’Agència de Residus de Catalunya en les dades recentment publicades corresponents a tots els residus municipals aportats als sistemes públics de recollida (contenidors, deixalleries, porta a porta, etc.) i que també inclouen els impropis, tots aquells residus que es dipositen de forma incorrecta a la fracció objecte de recollida. Les fraccions de les quals ha augmentat més la recollida selectiva han estat els envasos lleugers (+10,76%), seguida de la fracció orgànica (+6,76%) i el vidre (+5,24%).

Pel que fa a la fracció resta, que va destinada al dipòsit controlat, ha crescut un 1,88% respecte al 2019, suposant un increment de 193 tones de residus. Això vol dir que l’abocador va rebre 10.266 tones de rebuig el darrer any. La ciutadania de l’Urgell separa de forma selectiva aproximadament un 33% de la fracció orgànica que genera, un 75% del paper i cartó, un 50% del vidre i un 40% dels envasos lleugers.

El resultat de l’anualitat 2020 confirma la lleugera tendència a l’alça pel que fa a la recollida selectiva dels darrers anys, tot i que posa de manifest que les dades estan molt lluny dels objectius que es marca la Unió Europea. Aquests preveuen que l’any 2035 només el 10% dels residus puguin ser dipositats en abocadors controlats, però actualment se n’hi destina un 55,4%.

El Consell Comarcal de l’Urgell ha exposat que “és un objectiu cabdal incrementar la recollida selectiva” i “s’està enllestint un estudi per a definir el model de recollida de residus òptim que permeti millorar els resultats actuals a la comarca de l’Urgell i assolir els objectius europeus”.

L'Urgell TV / Foto: Consell Comarcal de l'Urgell