Obres al dipòsit del Convent d'Agramunt

29/09/2017

Els treballs permetran dotar de tecnologia el sistema actual de gestió de l’aigua, i es donarà seguretat en el servei i l’estalvi energètic

L'Ajuntament d’Agramunt, a través de l’empresa concessionària del servei de subministrament d’aigua, CASSA, ha realitzat un seguit d’obres marcades dins el Pla Director de l’Aigua a Agramunt. Concretament, s’ha dut a terme unes obres que permetran dotar de tecnologia el sistema actual de gestió de l’aigua, i es donarà seguretat en el servei i l’estalvi energètic. També s’ha habilitat el dipòsit de 5.000 m3 que fins ara només actuava com a dipòsit de reserva i que té una capacitat d’aigua per a dos o tres dies de consum de la població d’Agramunt. Els treballs quedaran acabats en els pròxims dies i està previst que durant la primera quinzena del mes d’octubre es facin les proves de testeig i la posada a punt.

Donar ús al dipòsit soterrat

L’obra realitzada ha permès aprofitar el dipòsit soterrat del convent que té una capacitat de 5.000 m3. Des del moment de la seva construcció, aquest dipòsit només ha actuat com a sistema de reserva d’aigua per utilitzar en casos puntuals.

Per poder posar aquest dipòsit en funcionament s’ha instal·lat un nou sistema de cloració automàtic que garanteix la desinfecció de l’aigua, i un sistema de telecontrol i telecomandament.

L’actuació inclou la instal·lació d’una nova bomba que de forma alterna amb la bomba actual, bombaran aigua al dipòsit elevat garantint així que hi hagi sempre una bomba de reserva.

Aquest nou sistema permetrà extreure gran part del volum d’aigua diari en una franja nocturna, abaratint així molt el cost. D’aquesta manera, durant el dia només es bombejarà l’aigua des d’aquest dipòsit fins al dipòsit elevat del convent, a demanda de la xarxa, però amb un salt hidràulic inferior des de la potabilitzadora. Un fet que representarà un gran estalvi energètic.

Control de les dades

D’altra banda, s’ha instal·lat un sistema de telecontrol que permet generar alarmes telefòniques segons el nivell del dipòsit, i tenir dades del volum i del cabal de l‘aigua dels comptadors que donen servei a Agramunt. Una informació bàsica que permetrà tenir un control ajustat de l’aigua que es subministra a la xarxa, tenir dades de l’aigua no registrada, els cabals nocturns, l’existència de fuites a la xarxa, entre moltes altres dades.

Altres actuacions

Una altra de les actuacions que s’ha fet, és construir una nova caseta al costat de la ja existent. En aquesta s’hi ha instal·lat el sistema de cloració, permeten així que quedi separat de la part elèctrica i evitant d’aquesta manera possibles corrosions.  Aprofitant les obres també s’ha pintat l’exterior de les dues casetes. Totes les actuacions s’han fet d’acord amb normativa vigent de prevenció de riscos laborals, i per aquest motiu s’ha instal·lat unes escales i unes baranes de seguretat.

Infolleida