Preocupació entre els autònoms per accedir a la nova línia d'ajut de 2.000 euros

09/11/2020

És una partida de 20 milions d'euros de la que es preveu que se'n beneficiïn unes 10.000 persones autònomes afectades per les conseqüències econòmiques de la Covid-19

A partir d'aquest dilluns ja es pot sol·licitar l'ajut de 2.000 euros que el Govern ofereix a 10.000 treballadors autònoms per combatre els efectes de la pandèmia. El termini per presentar la sol·licitud (treball.gencat.cat/ajutautonoms) finalitzarà en deu dies o quan s'exhaureixi el pressupost, que ascendeix a 20 milions d'euros. La notícia és ben rebuda per part dels autònoms, però, alguns com l'Aida Ribera, creuen "que arriba tard" i que molts d'ells es quedaran fora perquè "el pressupost serà insuficient".

De fet, l'esteticista lamenta que ella encara no ha rebut la primera prestació que es va aprovar al març. Fora d'aquesta partida ja es van quedar alguns treballadors com el jardiner Albert Creus.

La despesa en el lloguer és un dels factors que ha provocat que molts autònoms se sentin "desemparats". A més, els preocupa que l'allau de sol·licituds col·lapsi la web aquest dilluns com "ja va passar amb les primeres ajudes".

El nou ajut de 2.000 euros: Requisits
El nou ajut de 2.000 euros del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és una prestació econòmica de pagament únic, que està destinat a afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i les derivades de la nova declaració de l’estat d’alarma

Aquest ajut està destinat a les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms  (RETA) que exerceixin qualsevol l’activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones incloses el titular o els titulars.

Els requisits que aquestes persones autònomes han de complir per presentar la sol·licitud són, en concret, els següents:

  1. Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  2. La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  3. El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, inclòs amb persones d’alta al règim general de la seguretat social i règims integrats.


 

Noèlia Burgos